Rekrutteringsannonser for web

Annonsering er Multiconsults viktigste merkevareeksponering. Det er gjennom våre annonser vi når ut til massene. Derfor er det viktig at det legges mye flid i hver enkelt annonse. Budskapet skal være spisset og den grafiske utformingen skal være i tråd med retningslinjene i designguiden. 

Her finner du eksempler på annonser i 3 ulike formater. Det er formgivers ansvar å tilpasse vår visuelle identitet til andre formater.

980x300 px  Rekr_ann_web_980x300

180x500 px  Rekr_ann_web_180x500

468x250 px  Rekr_ann_web_468x250