Triangelet

   

Triangelet er helt sentral i vår visuelle profil. I kombinasjon med gridet (se under) er den med på å skape vår helt særegne identitet. For mer informasjon om bruk, les avsnittet under som omhandler gridet.

Det er ikke under noen omstendigheter lov å endre form på triangelet. Det er kun tillatt å rotere det 180 grader. 

LAST NED TRIANGEL

Trekanten