Om Analyses & Strategis visuelle profil

 

Analyse & Strategi sin visuelle profil ustråler tyngde og seriøsitet på en moderne og fremtidsrettet måte. Ved å bruke den visuelle profilen på en konsistent måte sikrer du at Analyse & Strategi fremstår som tydelig, enhetlig og kommuniserer de riktige verdiene utad. 

Designmanualen til Analyse & Strategi er laget for å sikre konsistent bruk av vår visuelle profil. I manualen vil du finne alle prinsipper og regler som tilsammen bygger merkevaren vår. 

Designmanualen kan du laste ned her.

LAST NED DESIGNMANUAL
 

oppslag ppt visittkort1 web