Profilannonser for trykk

Annonsering er Multiconsults viktigste merkevareeksponering. Det er gjennom våre annonser vi når ut til massene. Derfor er det viktig at det legges mye flid i hver enkelt annonse. Budskapet skal være spisset og den grafiske utformingen skal være i tråd med retningslinjene i designguiden. 

Her finner du eksempler på annonser i 4 ulike formater. Det er formgivers ansvar å tilpasse vår visuelle identitet til andre formater.

 

Helside  Profil_ann_trykk_helside_thumb_forside

1/2 Stående  1_2_staaende

Halvside  Profil_ann_trykk_halvside_thumb_forside

1/3 Liggende  1_3_liggende