Generelle logoregler

generelle_logoregler

SE LOGO 
 
Hovedlogo      
Andre logovarianter      
       
       
       

Det viktigste og mest gjenkjennelige elementet i en visuell profil er logoen. Den er selskapets signatur og ansikt utad. Multiconsults hovedlogo ser du ovenfor. Det er denne versjonen som skal brukes på alt materiell som utarbeides. Unntakene er dersom det av plasshensyn eller pga. dårlig lesbarhet gjør hovedlogo uegnet. Da benyttes en av de andre varianetene.

Luft rundt logo
For at logoen skal stå godt er det viktig at den får rikelig med luft rundt seg. Et minimum vises i bildet over. Det skal minimum være like mye luft på alle sider rundt logoen tilsvarende høyden av dens høyeste bokstaver.

Plassering av logo
Ulike formater krever ulik plassering av logo, men hovedregelen er at den skal plasseres nede i høyre hjørne eller oppe i høyre hjørne. Det må utøves skjønn i forhold til hvert bruksområde, og unntakene til hovedregelen er mange. Eksempelvis på web, profilartikler og bildekor.

Formater
Ai-formatet er for trykkformål. Du må ha korrekte programmer installert på din PC/Mac for å kunne åpne ai-filer. Eksempelvis Adobe Illustrator eller Adobe InDesign. Jpg- og png-formater er for bruk på skjerm. 

Hvordan man ikke bruker logoen
Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å endre logoens form eller farge, fremstille den uskarpt, tillegge tekst, endre proporsjoner, beskjære eller på noen som helst måte endre det opprinnelige uttrykket. Se eksempelbilder under. Disse reglene gjelder for alle logovarianter.

 

uskarp

 

strukket

 

daarligkontrast

rotert

 

farger

 

hale