Hovedlogo

Hovedlogo

LAST NED LOGO
     
     

Det viktigste og mest gjenkjennelige elementet i en visuell profil er logoen. Den er selskapets signatur og ansikt utad. Multiconsults hovedlogo ser du ovenfor. Det er denne versjonen som skal brukes på alt materiell som utarbeides. Unntakene er dersom det av plasshensyn eller pga. dårlig lesbarhet gjør hovedlogo uegnet. Da benyttes en av de andre logovariantene.

Ai-formatet er for trykkformål. Du må ha korrekte programmer installert på din PC/Mac for å kunne åpne ai-filer. Eksempelvis Adobe Illustrator eller Adobe InDesign. Jpg- og png-formater er for bruk på skjerm. Png-formatet er aller best egnet i Microsoft Office-programmer.

Les her om generelle logoregler.

Multioransje
PMS: 144U
CMYK: 0 47 92 0
RGB: 248 153 46
HEX: #F8992E
RAL: 

Multigrå
CMYK: 0 0 0 80
RGB: 51 51 51
HEX: #333333
RAL: