Logovarianter

logo_w_orange NEGATIV MED ORANSJE PRIKK
Benyttes i tilfeller der hovedlogo fremstår med dårlig lesbarhet. Eksempelvis på en mørk bakgrunn.
LAST NED LOGO


MC_negative_thumb NEGATIV
Benyttes i tilfeller der oransjefargen i logoversjon «negativ med oransje prikk» fremstår med dårlig kontrast. Eksempelvis på en oransje bakgrunn.
LAST NED LOGO


MC_sentrert_thumb SENTRERT
Benyttes dersom det av plasshensyn er mer hensiktsmessig enn å bruke hovedlogo. Denne versjonen skal aldri favoriseres, og alltid anses som underordnet hovedlogo.
LAST NED LOGO


MC_sentrert_negative_oransje_prikk_thumb SENTRERT NEGATIV MED ORANSJE PRIKK
Benyttes i tilfeller der «sentrert» logo fremstår med dårlig lesbarhet. Eksempelvis på en mørk bakgrunn.
LAST NED LOGO

 


MC_sentrert_negativ_thumb SENTRERT NEGATIV
Benyttes i tilfeller der oransjefargen i logoversjon «sentrert negativ med oransje prikk» fremstår med dårlig kontrast. Eksempelvis på en oransje bakgrunn.
LAST NED LOGO