Gridet

Gridet er et definert mønster, designet i stor grad for å systematisere bruken av triangelet. Gridet kan benyttes med  eller uten triangler. Se under for retningslinjer og bildeeksempler.


Regler for bruk av grid og triangler
• Trianglene skal aldri forskyves eller flyttes. De skal alltid beholde sin opprinnelige posisjon i gridet. Dette gjelder også dersom trianglene benyttes uten synlig grid. Det er tillatt å fjerne triangler for å skape unike mønstre.
• Dersom formatet tilsier at triangler må beskjæres skal de beskjæres slik at de beholder sin triangulære form. 
• Triangelene kan benyttes med eller uten et synlig grid
• Gridet kan benyttes med eller uten triangler
• Linjene i gridet skal aldri forskyves eller flyttes. Det er tillatt å fjerne linjer for å skape unike mønstre.
• Triangler og grid skal alltid skaleres proposjonalt med hverandre
• Det er tillatt å endre opacity og farger på både grid og triangler. Se her for regler om bruk av våre profilfarger.

 
Det er ikke under noen omstendigheter lov å endre form på grid eller triangel.

 

LAST NED GRID

Gridet_1


Gridet_5_kontorarbeider_oransje_trekanter


Gridet_2_oransje


Gridet_3_fjell_oransje_trekanter


Gridet_4_gruvedrift_oransje_trekanter