Visjonen beskriver hva som er Multiconsults ledestjerne og er ett av de viktigste styringsparameterne i selskapet. Multiconsults verdigrunnlag vil i høy grad definere hvor langt vi som selskap vil nå. Verdiene våre vil definere relasjonene med kundene våre, og de vil også definere muliggjøringskulturen vi allerede har, og som vi ytterligere ønsker å styrke.

Vår visjon:

“Bro mellom fortid og fremtid”

Muliggjøringskulturen til Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetting. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.
 
Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes, virker og fungerer. Fellesnevneren i alle våre prosjekter er at de uten unntak skal bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. Ved å forstå fortiden skal vi realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk.
 

Dette betyr visjonen.
Visjonen beskriver hva som er Multiconsults ledestjerne og er ett av de viktigste styringsparameterne i selskapet. Visjonen er et uttrykk for at Multiconsult skal oppnå forretningsmessig fremgang ved hele tiden å være i balanse. De viktigste balanseforholdene skriver seg slik:

  • Vi skal enhver tid ha høy kompetanse i Multiconsult, men vi skal også kontinuerlig lære og utvikle oss
  • Vi forholder oss til de rammebetingelsene våre oppdragsgivere har, men søker alltid å bidra til en bærekraftig og miljøfokusert utvikling.
  • Vi har et meget sterkt fagfokus, men vet at evnen til å tjene penger er direkte avgjørende både for kundenes, selskapets og den enkelte medarbeiders utvikling.
  • Vi måler og stiller høye krav til medarbeiderne våre, men legger alltid vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø.

 

Våre kjerneverdier:

Fra verdigrunnlaget er det valgt tre representative kjerneverdier. De tre kjerneverdiene er de helt sentrale verdiene for Multiconsults virksomhet:

“Engasjement, lagspill og ansvar”

Engasjement.
Engasjement rommer både begeistringen over å løse krevende oppgaver bedre enn andre og dristigheten til å prøve nye veier og utfordre sine kreative evner. Engasjement smitter, gir glede i samarbeid og stimulerer
til å finne nye løsninger og dele kunnskap. Engasjement gjør Multiconsult til et selskap i stadig utvikling. Engasjement er en nøkkelfaktor for suksess.

Lagspill.
Å spille på lag er Multiconsults kjennetegn. I et flerfaglig selskap med oppgaver over et bredt samfunnsmessig spekter er lagspill avgjørende for å lykkes. Både internt og eksternt spiller vi på lag, utnytter merverdien i flerfaglig
samarbeid og oppnår de beste resultatene.

Ansvar.
Vi tar ansvar. Ansvar er Multiconsults viktigste verdi og gjennomsyrer all vår virksomhet. Multiconsult legger vekt på å ha ansvarlige medarbeidere som tar ansvar for å skape verdier for kunder, eiere og andre interessenter. I
Multiconsult tar vi ansvar for samfunn og lokalmiljø, og for oss selv og vårt fellesskap. Sentralt for oss er vårt felles ansvar for å redusere skader på det ytre miljø.For Multiconsult er det en selvfølge å følge lover og
regler, men vi ønsker i tillegg å ta aktivt samfunnsansvar og å være i forkant.