Miljøhensyn

Multiconsult skal kjennes gjennom at vi tenker grønt i alt vi gjør. Vi tenker bærekraftige løsninger i alle våre oppdrag. Ved målrettet arbeid med å integrere helse, sikkerhet, og miljø i vår rådgivning og prosjektering utvikler vi bærekraftige løsninger både kunder og vi kan være stolte over.

Våre aller fleste kontorer er miljøfyrtårnsertifiserte, det vil si at kontorene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Når det gjelder profilering oppfordrer vi til elektronisk distribusjon der dette er hensiktmessig og at vi også her tenker miljø når vi velger eksterne samarbeidspartnere.