Bruk designguiden!


Alle som skal utarbeide materiell for trykk og skjerm for Multiconsult er ansvarlige for å ivareta vår merkevare på en best mulig måte. Sett deg derfor godt inn i designguiden og lær deg våre retningslinjer. 

Denne weben inneholder alt materiell du trenger for å komme i gang med det du skal utarbeide. Her finner du fargekoder, regler om bruk av typografi og logo, og du kan lese om hvordan du benytter våre mange grafiske elementer. Du finner også rikelig med eksempler på profilen i bruk.

 

Er du usikker på noe kan du kontakte oss.