Profilannonser for trykk

Annonsering er Multiconsults viktigste merkevareeksponering. Det er gjennom våre annonser vi når ut til massene. Derfor er det viktig at det legges mye flid i hver enkelt annonse. Budskapet skal være spisset og den grafiske utformingen skal være i tråd med retningslinjene i designguiden. 

Her finner du eksempler på annonser i 4 ulike formater. Det er formgivers ansvar å tilpasse vår visuelle identitet til andre formater.

 

Helside, 217x294 mm  Rekr_ann_trykk_helside_thumb_forside

Liggende, 248x107 mm  Rekr_ann_trykk_liggende_hoy_thumb_forside

Halvside, 248x181 mm  Profil_ann_trykk_halvside_thumb_forside

Liggende, 248x71 mm  Rekr_ann_trykk_liggende_thumb_forside