Det viktigste og mest gjenkjennelige elementet i en visuell profil er logoen. Den er selskapets signatur og ansikt utad. Multiconsults hovedlogo ser du ovenfor. Det er denne versjonen som skal brukes på alt materiell som utarbeides. Unntakene er dersom det av plasshensyn eller pga. dårlig lesbarhet gjør hovedlogo uegnet. Da benyttes en av de andre varianetene.

 

 

Hovedlogo
 MC_hovedlogo_thumb

Generelle logoregler
 MC_genrelle_logoregler_thumb

Logovarianter
 Logovarianter_thumb