De ulike designelementene i MUST

Farger og typografi
For MUST gjelder Multiconsults primær- og sekundærfarger. Typografien som benyttes er lik som i Multiconsults morprofil. Hermes FB og Calibri.

 

Mønster av triangler
Som et unikt grafisk element i MUST profilen er en leken bruk av Multiconsults triangler. Ved bruk av trianlene kan det lages spennende former. Dette er spesielt egent for å utheve korte headinger. Se eksempel under.

Ved bruk av triangler skal retningslinjer for bruk av trianglene følges.


 

MC_MUST_triangler


Bruk av bilder
Når man velger bilder til bruk i MUST-sammenheng er det viktig å alltid ha målgruppen i tankene. Dersom det er behov for bilder med mennesker bør det benyttes bilder med unge mennesker som studenter kan relatere seg til.