MUST - Multiconsult for studenter

Multiconsult har et stort fokus på studenter og fremtidige ingeniører. For å kommunisere til denne målgruppen har vi utarbeidet en egen grafisk profil. Profilen er basert på Multiconsults profil, men har sine egne særegenheter som gjør at den skiller seg ut. Logo
 MC_msut_hovedlogo_thumb1

Grafiske elementer
 MC_must_grafiske_elemter_thumb