E-postsignatur

Vi har en kort og enkel e-postsignatur bestående av navn, tittel , telefon, webadresse og logo.

NAVN (store bokstaver, 15pt, Multigrå)
Tittel (13pt, Multioransje)

Telefon (13pt, Multigrå) – skillestrek (Multioransje) – Web (13pt, Multigrå)
Hovedlogo (132x30px)

 

MC_epostsignatur